Windows 8 : And the super fast file copy…Windows 8 : Supersnel kopieren…

Page content
Since about a week I’m running the Windows 8 Developer Preview on my business (production) laptop, because I can :-). Today I had to copy a large file from

one share to another share on my Windows Home Server 2011 machine. Usually I open a RDP connection to the box, because (at least in Windows 7) copying via your laptop isn’t the fastest way.

Last week (when I was still running Windows 7) the average speed was about 6 Mbyte/sec., so I was totally flabbergasted when I watched the copy speeds reach 40Mbyte/sec. today. Let me explain what I did…

**The infrastructure

** image

The above pictures shows a part of my infrastructure at home. My laptop is connected to a 802.11n WiFi network and most of the time the connection is around 144Mbit.

image

**Copying really fast….with Windows 8

** I copied a large file from one share (on WHS2011) to _another share (_on the same WHS2011). I initiate the copy-process from my laptop’s Windows Explorer. So technically the file goes from WHS2011-Share01 –> Laptop –> WHS2011-Share02. In Windows 7 the maximum copy-speed would have a max. speed of 150Mbit.� Under normal circumstances the average speed will be around 6 MByte/sec.

But, when did the copy action on my Windows 8 D.P. laptop, the average speed was around 60 MByte/sec. If you take in consideration that this is theoretical not possible to copy a file with 60 Mbyte/sec. over a 144 MBit WiFi connection.

image

It seems that (at least in Windows 8 and with a filecopy from one share to another on the same server) the file isn’t really pulled through the WiFi connection, but being copied instantly at the background (locally on the server).

image

Slow copying from….Windows 7

I couldn’t really remember that this was also possible with Windows 7, so I copied the same file the same way, but this time from a Windows 7 laptop.

windows7 copy

**Copying at WHS2011 vs. Windows Server 8

** In the previous test I copied a file which was located on my Windows Home Server 2011 machine. Just because we can, let’s execute the same type of copy action. This time we copy a binary-test-file located on my Windows Server 8 machine.

image

The lower speed has probably something to do with the fact that the WHS2011 machine is a physical machine and the Windows Server 8 machine is virtual….but still the 43MByte/sec is really fast through a 144Mbit WiFi connection :-). So if you use a Client which ‘understands’ the SMB 2.2 protocol, you can copy files really fast.

image

Conclusion

I really like the ‘upgraded’ version of the SMB (2.2) protocol. If you compare it to Windows 7 (SMB 2.0 if I’m correct) the new SMB 2.2 protocol already has a huge advantage if you primarily look at the speeds I achieved in my ‘simple’ copy test. At this time the fast copy speeds are only achieved if you copy files from one share to another share on the same server, at least that’s what I tested. If I copied the same file from my WHS2011 machine to the Windows Server 8 machine (using the same copy-method) the maximum speeds didn’t exceed the 3-6 MByte/sec. Don’t forget that this is just the Windows 8 Developer Preview! I’m curious if there will be any new copy-features in the BETA/RC/RTM versions!

Microsoft has a nice document where you can read some more about SMB 2.2 File Sharing Performance.

Sinds ongeveer een week draai ik Windows 8 Developer Preview on mijn zakelijke (productie) laptop, gewoon omdat het kan :-). Vandaag moest ik een groot bestand van

de ene share naar de andere share van mijn Windows Home Server 2011 machine kopieeren. Normaal gesproken open ik dan een RDP connective naar de machine, omdat (in ieder geval in Windows 7) het kopieren via m’n laptop niet echt de snelste manier is.

Afgelopen week (tenminste toen ik nog Windows 7 draaide) was de gemiddelde snelheid ongeveer 6 MByte/sec., dus ik was nogal verbaasd toen ik de kopieersnelheden richting de 40 MByte/sec. zag lopen. Laat me even uitleggen wat ik exact heb gedaan…

De infrastructuur

image

De afbeelding hierboven laat een gedeelte van de infrastructuur zien zoals ik die hier thuis heb. Mijn laptop is met een 802.11n WiFi netwerk verbonden en meestal is de snelheid zo’n 144 Mbit.image

Kopieer echt heel snel….met Windows 8

Ik kopieerde een heel groot bestand van de ene share (op WHS2011) naar een andere share (op dezelfde WHS2011). Ik starte het kopieerproces vanaf mijn laptop’s Windows Verkenner. Technisch gesproken gaat het bestand dan van W__HS2011-Share01 –> Laptop –> WHS2011-Share02. In Windows 7 zou dit een (theoretisch) maximale kopieersnelheid van ongeveer 150 Mbit betekenen. In de praktijk ligt de werkelijke snelheid meestal rond de 6 MByte/sec.

Maar, toen ik de kopieeractie starte op mijn Windows 8 D.P. laptop, liep de snelheid op tot ongeveer 60 MByte/sec. Als je even nadenkt zul je begrijpen dat het theoretisch onmogelijk is om via een 144 Mbit WiFi verbinding een snelheid van 60 MByte/sec te halen!

image

Het lijkt er op (in ieder geval in Windows 8 en bij een kopieeropdracht van de ene naar de andere share op dezelfde server) dat de file niet echt over de WiFi verbinding wordt getrokken, maar dat hij op de achtergrond (lokaal op de server) wordt gekopieerd.

image

Langzaam kopieeren via….Windows 7

Ik kon me niet echt meer herinneren of dit ook al mogelijk was met Windows 7, dus ik heb exact dezelfde kopieeropdracht ook eens uitgevoerd vanaf een Windows 7 laptop.

windows7 copy

Kopieren met WHS2011 vs. Windows Server 8

In de vorige test heb ik een file gekopieerd die op de Windows Home Server 2011 machine stond. Gewoon, omdat het kan voeren we de kopieeropdracht nog eens uit. Dit keer kopieren we de binary-test-file welke op de Windows Server 8 machine staat.

image

De iets lagere snelheid heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat de WHS2011 machine een fysieke machine is. De Windows Server 8 machine is een virtuele machine…maar dan is 43 MByte/sec. nog steeds erg snel over een 144 Mbit WiFi verbinding. Zo als je dus een client hebt die het SMB 2.2 protocol ‘praat’, dan kun je dus heel snel bestanden kopieren.

image

Conclusie

Ik ben erg gecharmeerd van de ‘geupgrade’ versie van het SMB (2.2) protocol. Als je hem vergelijkt met Windows 7 (SMB 2.0 als ik het goed heb) dan zorgt het nieuwe SMB 2.2 protocol voor grote voordelen als het aankomt op een ‘simple’ kopieropdracht. Op dit moment zijn de snelle kopieersnelheden alleen te behalen als je bestanden kopieert van de ene share naar een andere share op dezelfde server, althans dit is wat ik getest heb. Bij het kopieeren van dezelfde file van de WHS2011 machine naar de Windows Server 8 machine (via dezelfde kopieer-methode) kwam de maximale kopieersnelheid niet boven de 3-6 MByte/sec uit. Vergeet niet dat we hier nog te maken hebben met Windows 8 Developer Preview! Ik ben benieuwd of er nog meer nieuwe kopieer-features komen in de BETA/RC/RTM versies!

Microsoft heeft trouwens een leuk document� waarin je meer kunt lezen over de SMB 2.2 File Sharing Performance.