GeekNight 11 Video : The Infinite Possibilities of KinectGeekNight 11 Video : De Oneindige Mogelijkheden van Kinect

Page content
Last week wasn’t only

TechNet_Live week, but on Thursday it was time for the yearly GeekNight! During this evening you can attend some really geeky presentations. The demo-part of one of the most geeky presentations of the evening was for sure the one of Sander Berkouwer and Marien de Gelder (of the Dutch company OGD).

Together they have written a cool application with which they can control Windows Server 2008 R2. In the short video (around 8 minutes) they show us how you can reboot a server (they don’t use keyboard and mouse!), Raise the AD level and Live Migrate some Virtual Machines from one Hyper-V host to another. For all the previous actions they won’t use keyboard or mouse (like every fat ass lazy SysAdmin would do 🙂 ), but instead they use Kinect. You know..Kinect…the new way of controlling your XBOX 360!

 

Sander Berkouwer and Marien de Gelder with some cool Kinect demo’s

The video above is show by me, so please forgive me for the ‘crappy’ quality. The session was recorded by Microsoft, but that session is not live yet.

Afgelopen week was het niet alleen

TechNet_Live week, op donderdag was het weer tijd voor de jaarlijkse GeekNight! Tijdens dit avond-event kun je een aantal zeer geeky presentaties volgen. Het demo-gedeelte van een van de meest geeky presentations van de avond was toch zeker die van Sander Berkouwer en Marien de Gelder (van het Nederlandse bedrijf OGD).

Samen hebben ze een zeer coole applicatie uitgedacht waarmee ze Windows Server 2008 R2 kunnen besturen. In deze korte video (van ongeveer 8 minuten) zullen ze laten zien hoe je een server kan rebooten (ze gebruken geen toetsenbord en muis!), het domain level kan ophogen en een Live Migrate kan uitvoeren van een aantal virtuele machines van de ene Hyper-V host naar de ander.

Voor alle voorgaande acties maken ze geen gebruik van toetsenbord en muis (zoals de meeste luie systeembeheerders zouden doen), maar in plaats hiervan gebruiken ze Kinect. Je weet wel…Kinect…de nieuwe manier om je XBOX 360 te bedienen!

Sander Berkouwer en Marien de Gelder met een paar coole Kinect demo’s

De video hierboven is door mij gefilmd, de kwaliteit is niet geweldig ik weet het…. Er zijn van deze sessie ook opnamen gemaakt door Microsoft zelf, maar helaas staan deze nog niet online.